Câu hỏi số 1:

Hai đĩa mỏng, đồng trục, đặt cách nhau L = 0,5m đang quay đều cùng với trục. Một viên đạn bay song song với trục, xuyên qua cả hai đĩa, vận tốc v của nó hầu như không thay đổi trên đoạn đường ngắn này.

Khi dựng các đường kính đi qua vết đạn trên hai đĩa, người ta thấy chúng tạo với nhau một góc 120. Biết tốc độ quay của trục n = 1600 vòng/phút, tính v.

Câu hỏi: 24716

Câu hỏi số 2:

Vận tốc của một vật chuyển động thẳng bằng v0 trong khoảng thời gian từ O đến t0 và bằng v0 + a(t – t0) ở các thời điểm t lớn hơn t0 với a là một số dương không đổi cho trước. Hãy tìm quãng đường vật đi được sau thời gian t > t0 theo v0, t0, t và a.

Câu hỏi: 24718

Một tấm bảng gỗ (đặt song song với tường) chuyển động hướng vào tường với vận tốc không đổi v0. Giữa bảng và tường có một quả bóng (xem như rất nhỏ) chuyển động qua lại và cho dù bóng bị va chạm trên tường hay trên bảng gỗ thì vận tốc của bóng vẫn luôn không đổi và bằng v1 (v1 > v0). Lúc bảng gỗ vừa đến vị trí cách tường một khoảng l1 thì bóng cũng vừa đập vào bảng gỗ. Ta đánh dấu và chạm lần thứ nhất.

Câu hỏi số 3:

Hỏi sau bao lâu kể từ khi va chạm lần thứ nhất, bóng sẽ chạm vào bảng gỗ lần thứ hai? Khi đó bảng gỗ cách tường một khoảng l2 bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: 24934

Câu hỏi số 4:

Tính khoảng cách từ bảng gỗ đến bức tường lúc bảng chạm bóng lần thứ n. Khi đó bóng đã đi thêm được một quãng đường bao nhiêu kể từ va chạm lần thứ nhất? Chứng minh rằng khi chạm bảng gỗ chạm vào tường (bỏ qua kích thước rất nhỏ của bóng) thì số lần bóng đã đập lên bảng gỗ không phụ thuộc vào các đại lượng v0; v1; l1.(HS tự giải).

Câu hỏi: 24935

Câu hỏi số 5:

Cho 1 thí nghiệm với sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện U = 1V; điện trở R = 1Ω; các ampe kế A1, A2 là các ampe kế lý tưởng (có điện trở bằng 0) và các dòng điện qua chúng có thể bị thay đổi giá trị bởi biến trở r.

Khi điều chỉnh giá trị của biến trở r để cho ampe kế A1 chỉ 3,5A thì A2 chỉ 1A. Nếu đổi vị trí giữa R1 và R2 và chỉnh lại biến trở r để cho A2 lại chỉ 1A thì A1 chỉ 2,333A (≈ 7/3 A). Hãy suy ra giá trị các điện trở R1 và R2.

Câu hỏi: 25138

Câu hỏi số 6:

Một máy phát điện công suất 500kW, hiệu điện thế 10kV, cung cấp điện cho hộ tiêu thụ cách đó 55km. Tính tiết diện tối thiểu của dây đồng để độ sụt thế trên đường dây không vượt quá 2%. Muốn hao phí công suất giảm 100 lần thì phải tăng hiệu điện thế lên bao nhiêu lần? Cho điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ωm.

Câu hỏi: 25170