Câu hỏi số 1:

Hệ gồm điện trở r = 1Ω nối tiếp với điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U = 10V. Tìm giá trị của điện trở R để công suất tiêu thụ trên R là cực đại.

Câu hỏi: 25203

Câu hỏi số 2:

Dây dẫn đồng chất tiết diện đều điện trở r = 10Ω được uốn thành một đường tròn kín. Tìm hai điểm A, B trên đường tròn sao cho điện trở giữa chúng bằng 1Ω.

Câu hỏi: 25210

Cho một điện trở AB có RAB = 1Ω. Trên AB người ta mắc thêm hai con chạy M và N. Nối điện trở AB vào mạch theo sơ đồ như hình 1. Cho U = 9V.

Câu hỏi số 3:

Tính công suất tỏa nhiệt trên AB khi RAM = RNB = 0,25Ω; RMN = 0,5Ω.

Câu hỏi: 25223

Câu hỏi số 4:

Khi M và N di chuyển trên AB (nhưng vẫn giữ đúng thứ tự như trên hình vẽ) thì với những giá trị nào của các điện trở RAM; RMN và RNB để cường độ dòng điện qua nguồn đạt cực tiểu? Tính giá trị cực tiểu đó. 

Câu hỏi: 25224

Câu hỏi số 5:

Một viên bi được thả lăn từ đỉnh một cái dốc xuống chân dốc. Bi đi xuống nhanh dần và quãng đường mà bi đi được trong giây  thứ i là: Si = 4i – 2 (m); i = 1; 2; ..n. Tính quãng đường mà bi đi được: trong giây thứ hai; sau hai giây. Chứng minh rằng quãng đường mà tổng cộng mà bi đi được sau n giây ( i và n là các số tự nhiên) là Ln = 2n2 (m) (HS tự giải).

Câu hỏi: 25582

Câu hỏi số 6:

Hai gương phẳng giống nhau AB và AC được đặt hợp với nhau một góc 600, mặt phản xạ hướng vào nhau (A, B, C tạo thành tam giác đều). Một nguồn sáng điểm S di chuyển trên đoạn BC. Ta chỉ x trong mặt phẳng hình vẽ. Gọi S1 là ảnh của S qua AB, S2 là ảnh của S1qua AC.

a, Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ D, phản xạ lần lượt trên AB, AC rồi quay về S. Chứng tỏ rằng độ dài đường đi đó bằng SS2 (HS tự giải).

b, Gọi M, N là 2 điểm bất kì tương ứng trên AB và AC. Hãy chứng tỏ rằng đường đi của tia sáng trong câu a) không lớn hơn chu vi tam giác SMN. (HS tự giải).

c, Với vị trí nào của S trên BC để tổng  đường đi của tia sáng trong câu a) bé nhất?

Câu hỏi: 25598

Có hai bóng đèn Đ1 (6V – 2,4W); Đ2 (6V – 3,6W); một nguồn hiệu điện thế không đổi U = 12V; một biến trở  (50Ω - 3A) và các dây dẫn. 

Câu hỏi số 7:

Hãy vẽ cách mắc để cả hai đèn sáng bình thường.

Câu hỏi: 25603

Câu hỏi số 8:

Chỉ ra cách mắc có hiệu suất lớn nhất và tính Rb lúc đó.

Câu hỏi: 25604

Câu hỏi số 9:

Chuẩn bị đón các bạn lớp 10 chuyên Lý khóa VII vào trường PT Năng khiếu, An đã vẽ biểu đồ các khóa học (tô đậm). Bình vẽ tiếp (các nét mảnh) tạo nên mạch điện với các điện trở có trị số (đo bằng Ω) như hình 3 rồi nói với An: “không cần tính toán, có thể chứng minh ngay rằng: 3004Ω < RAB < 4005Ω”. Hỏi Bình đã làm thế nào?

Câu hỏi: 25662