Giải phương trình và hệ phương trình sau:

Câu hỏi số 1:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} \frac{2}{x}+\frac{1}{y}=2\\ \frac{6}{x}-\frac{2}{y} =1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 17878

Câu hỏi số 2:

Cho phương trình: x^{2}-(4m-1)x+3m^{2}-2m=0 (ẩn x). Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_{1} , x_{2} thỏa mãnđiều kiện: x_{1}^{2}+x_{2}^{2} =7

Câu hỏi: 17879

Giải các bài tập sau:

Câu hỏi số 3:

Cho biểu thức A= \frac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}+2}. Tính giá trị của A khi x=36

Câu hỏi: 17889

Câu hỏi số 4:

Rút gọn biểu thức B = \left ( \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4} +\frac{4}{\sqrt{x}-4}\right ):\frac{x+16}{\sqrt{x}+2}  (với x \geq 0; x \neq 16)

Câu hỏi: 17890

Câu hỏi số 5:

Với các biểu thức A và B nói trên, hãy tìm các giá trị của x nguyên để giá trị của biểu thức B(A-1) là số nguyên.

Câu hỏi: 17891

Câu hỏi số 6:

Với x, y là các số dương thỏa mãn điều kiện x geq 2y, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: M = frac{x^{2}+y^{2}}{xy}

Câu hỏi: 17892

Cho đường tròn (O;R) có đường kính AB. Bán kính CO vuông góc với AB, M là một điểm bất kì trên cung nhỏ AC (M khác A,C); BM cắt AC tại H. Gọi K là hình chiếu của H trên AB.

Câu hỏi số 7:

Chứng minh CBKH là tứ giác nội tiếp.

Câu hỏi: 17894

Câu hỏi số 8:

Chứng minh: \widehat{ACM}=\widehat{ACK}

Câu hỏi: 17895

Câu hỏi số 9:

Trên đường thẳng BM lấy điểm E sao cho BE =AM. Chứng minh tam giác ECB là tam giác vuông cân tại C.

Câu hỏi: 17896

Câu hỏi số 10:

Gọi d là tiếp tuyến của (O) tại A; cho P là điểm nằm trên d sao cho hai điểm P, C nằm trong cùng một nửa mặt phẳng bờ AB và \frac{AP.MB}{MA} =R. Chứng minh rằng đường thẳng PB đi qua trung điểm của đoạn thawgr HK.

Câu hỏi: 17897

Câu hỏi số 11:

Hai người cung làm chung một công việc trong \frac{12}{5} giờ thì xong. Nếu mỗi ngươi làm một mình thì người thứ nhất hoàn thành công việc ít hơn người thứ hai hoàn thành công việc là 2 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu thời gian để xong công việc.

Câu hỏi: 17899