Câu hỏi số 1:

Giải hệ phương trình : \left\{\begin{matrix}x+y=43\\3x-2y=19\end{matrix}\right.

Câu hỏi: 19083

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: |x + 5| = 2x – 18

Câu hỏi: 19084

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình : x2 – 12x + 36 = 0 

Câu hỏi: 19096

Câu hỏi số 4:

Giải phương trình: \sqrt{x-2011}+\sqrt{4x-8044}= 3

Câu hỏi: 19097

Cho biểu thức K = 2(\frac{1}{\sqrt{a}-1}-\frac{1}{\sqrt{a}}) : (\frac{\sqrt{a}+1}{a^{2}-a}) (với a > 0; a ≠ 1)

Câu hỏi số 5:

Rút gọn biểu thức K.

Câu hỏi: 19099

Câu hỏi số 6:

Tìm a để K = \sqrt{2012}

Câu hỏi: 19100

Cho phương trình (ẩn số x): x2 – 4x – m2 + 3 = 0 (*)

Câu hỏi số 7:

Chứng minh phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

Câu hỏi: 19102

Câu hỏi số 8:

Tìm giá trị của m để phương trình (*) luôn có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2 = - 5x1.

Câu hỏi: 19103

Câu hỏi số 9:

Một ô tô dự định đi từ A đến B cách nhau 120km trong một thời gian quy định. Sau khi đi được một giờ thì ô tô bị chặn bởi xe cứu  hỏa 10 phút. Do đó để đến B đúng hạn xe phải tăng vận tốc thêm 6km/h. Tính vận tốc lúc đầu của ô tô.

Câu hỏi: 19104

Cho đường tròn (O), từ điểm A ở ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến AB và AC (B, C là các tiếp điểm). OA cắt BC tại E.

Câu hỏi số 10:

Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp.

Câu hỏi: 19477

Câu hỏi số 11:

Chứng minh BC vuông góc với OA và BA.BE = AE.BO.

Câu hỏi: 19478

Câu hỏi số 12:

Gọi I là trung điểm của BE, đường thẳng đi qua I vuông góc OI cắt các tia AB, AC theo thứ tự tại D và F. Chứng minh \widehat{IDO}=\widehat{BCO} và  ∆DOF cân tại O.

Câu hỏi: 19479

Câu hỏi số 13:

Chứng minh F là trung điểm của AC.

Câu hỏi: 19480