Giải phương trình và hệ phương trình sau:

Câu hỏi số 1:

Gải phương trình: 7x^{2} -8x -9 =0.

Câu hỏi: 17903

Câu hỏi số 2:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x+2y=1\\ 4x+5y=6 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 17904

Giải các bài toán sau:

Câu hỏi số 3:

Rút gọn biểu thức sau: M= \frac{\sqrt{12}+3}{\sqrt{3}}; N=\frac{3-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}

Câu hỏi: 17911

Câu hỏi số 4:

Cho x_{1} , x_{2} là nghiệm của phương trình : x^{2}-x-1=0. Tính \frac{1}{x_{1}}+\frac{1}{x_{2}}

Câu hỏi: 17912

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho các hàm số: y= 3x^{2} có đồ thị (P),

y= 2x -3 có đồ thị (d), y= kx +n có đồ thị (d_{1}), với k và n là những số thực.

Câu hỏi số 5:

(P) qua (-1;3),(0;0),(1;3)

Câu hỏi: 17918

Câu hỏi số 6:

Tìm k và n biết (d_{1}) đi qua điểm T(1;2) và (d_{1})//(d)

Câu hỏi: 17919

Câu hỏi số 7:

Một thửa đất hình chữ nhật có chu vi bằng 198m, diện tích bằng 2430 m^{2}. Tính chiều dài và chiều rộng của thửa đất hình chữ nhật đã cho.

Câu hỏi: 17931

Cho hình vuông ABCD. Lấy điểm E thuộc cạnh BC, với E không trùng B và E không trùng C. Vẽ EF vuông góc với AE, với F thuộc CD. Đường thẳng AF cắt BC tại G. Vẽ đường thẳng a qua A và vuông góc với AE, đường thẳng a cắt DE tại H.

Câu hỏi số 8:

Chứng minh: \frac{AE}{AF}=\frac{CD}{DE}.

Câu hỏi: 17934

Câu hỏi số 9:

Chứng minh rằng tứ giác AEGH là tứ giác nội tiếp đường tròn.

Câu hỏi: 17935

Câu hỏi số 10:

Gọi b là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE tại E, biết b cắt đường trung trực của đoạn thẳng EG tại K. Chứng minh rằng  KG là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE.

Câu hỏi: 17936