Câu hỏi số 1:

Tìm các số là căn bậc hai của 36.

Câu hỏi: 19066

Câu hỏi số 2:

Cho A = 3 - 2√5; B = 3 + 2√5 . Tính A + B

Câu hỏi: 19067

Câu hỏi số 3:

Rút gọn biểu thức sau: C = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}  - \frac{4}{x-9} : \frac{1}{\sqrt{x}+3}(với x ≥ 0; x ≠ 9)

Câu hỏi: 19068

Câu hỏi số 4:

Giải hệ phương trình sau: \left\{\begin{matrix}2x+y=5\\x-y=1\end{matrix}\right.

Câu hỏi: 19069

Câu hỏi số 5:

Xác định hệ số b của hàm số y = 2x + b, biết khi x = 2 thì y = 3.

Câu hỏi: 19070

Câu hỏi số 6:

Cho hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Tìm hệ số a của hàm số, biết khi x = - 1 thì y = 1.

Câu hỏi: 19071

Câu hỏi số 7:

Cho hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và hàm số y = x + 2 có đồ thị là (d). Hãy xác định tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phương pháp đại số.

Câu hỏi: 19072

Cho phương trình x2 + 5x + 3 = 0 .  (1)

Câu hỏi số 8:

Tính biệt thức ∆ và cho biết số nghiệm của phương trình (1).

Câu hỏi: 19074

Câu hỏi số 9:

Với x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (1), dùng hệ thức Vi – ét để tính : x1 + x2 ; x1x2.

Câu hỏi: 19075

Câu hỏi số 10:

Giải bài toán bằng cách lập phương trình : Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B dài 100km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 10km, nên đến B sớm hơn 30 phút. Tính vân tốc của mỗi ô tô.

Câu hỏi: 19076

Cho tam giác MNP cân tại M, đường cao MH ( H ∈ NP). Từ H kẻ HE ⊥ MN ( E ∈ MN).

Câu hỏi số 11:

Biết MN = 25cm, HN = 15cm. Tính MH, ME.

Câu hỏi: 19078

Câu hỏi số 12:

Đường thẳng đi qua E và song song với NP cắt cạnh MP tại F. Tứ giác NPFE là hình gì? Vì sao?

Câu hỏi: 19079

Cho tam giác ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O đường kính BC, vẽ AH vuông góc với BC ( H ∈BC). Trên cung nhỏ AC lấy điểm D bất kì (D khác A và C), dây BD cắt AH tại E.

Câu hỏi số 13:

Chứng minh tứ giác DEHC là tứ giác nội tiếp.

Câu hỏi: 19081

Câu hỏi số 14:

Chứng minh AB2 = BE.BD.

Câu hỏi: 19082