Câu hỏi số 1:

Biểu thức A = \sqrt{2x+1} có nghĩa với giá trị của x là

Câu hỏi: 19642

Câu hỏi số 2:

Giá trị m để 2 đường thẳng (d1): y = 3x – 2 và (d2): y = mx + 3m – 1 cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung là

Câu hỏi: 19646

Câu hỏi số 3:

Các nghiệm của phương trình |3x – 5| = 1 là

Câu hỏi: 19647

Câu hỏi số 4:

Giá trị của m để phương trình x2 – (m – 1)x – 2 = 0 có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn x12x2 + x1x22 = 4 là

Câu hỏi: 19648

Câu hỏi số 5:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix}\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=5\\\frac{2}{x}-\frac{3}{y}=-5\end{matrix}\right.

Câu hỏi: 19649

Câu hỏi số 6:

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC). Đường phân giác AD chia cạnh huyền BC thành hai đoạn theo tỉ lệ \frac{3}{4} và BC = 20cm. Tính độ dài hai cạnh góc vuông.

Câu hỏi: 19654

Câu hỏi số 7:

Tìm một số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5 và nếu đem số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 7 và dư là 6.

Câu hỏi: 19655

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O, bán kính R. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:

Câu hỏi số 8:

Tứ giác BCEF nội tiếp được.

Câu hỏi: 19657

Câu hỏi số 9:

EF vuông góc với AO.

Câu hỏi: 19658

Câu hỏi số 10:

Bán kính đường tròn ngoại tiếp ∆BHC bằng R.

Câu hỏi: 19659

Câu hỏi số 11:

Trên các cạnh của một hình chữ nhật đặt lần lượt 4 điểm tùy ý. Bốn điểm này tạo thành một tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là x, y, z, t. Chứng minh rẳng 25 ≤ x2 + y2 + z2 + t2 ≤ 50. Biết rằng hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là 4 và 3.

Câu hỏi: 19666