Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
  • Combo - TOÀN BỘ LỚP 2
  • Môn: Toàn bộ các khóa học lớp 2
  • Số khóa học trong combo: 3 khóa học
  • Ngày hết hạn: 31/05/2022

Giá gốc: Giá: 1.400.000 đ

Đặt mua

Đối tượng: Học sinh lớp 2 mong muốn giỏi toàn diện Toán - Tiếng Anh- Tiếng Việt.

Nội dung:

  • - Combo đầy đủ khoá học trực tuyến lớp 2 môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh.
  • - Khoá học môn Tiếng Anh và môn Toán đáp ứng phù hợp cho mọi học sinh lớp 2 (không phân loại theo loại sách)
  • - Khoá học trực tuyến Tiếng Việt 2 được phân theo 3 loại sách: Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com