`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Bảo Sinh

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 38 71%
Môn Lý lớp 12 530 368 50%
Môn Hóa lớp 12 -25 78 31%
Môn Sinh lớp 12 -95 115 28%
Môn Anh lớp 12 995 869 67%
Tổng cộng: 1405 1468 58%

Comment giao lưu với Trần Bảo Sinh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com