Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hideonbush

  • THPT Chuyên Quốc Học - Thừa Thiên Huế
  • 3065
  • "Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động."

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Địa lớp 12 3055 2546 82%
Môn Sử lớp 12 0 925 84%
Tổng cộng: 3055 3471 82%

Comment giao lưu với Hideonbush

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com