Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bá Toàn

  • THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa
  • 10
  • "Con người giống như những chiếc xe đạp- muốn cân bằng thì phải không ngừng vận động"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 341 77%
Tổng cộng: 0 341 77%

Comment giao lưu với Bá Toàn

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com