Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bình Vũ Thanh

  • THPT Quỳnh Côi - Thái Bình
  • 2200

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Địa lớp 12 1140 587 82%
Môn Sử lớp 12 1050 531 88%
Tổng cộng: 2190 1118 85%

Comment giao lưu với Bình Vũ Thanh


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com