`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bùi Bảo Trung

  • THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng
  • 5425
  • "Cố gắng để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua"

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 3775 2096 82%
Môn Lý lớp 12 0 4 50%
Môn Hóa lớp 12 170 1932 80%
Môn Sinh lớp 12 1470 2025 77%
Môn Anh lớp 12 0 259 57%
Môn Sử lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 5415 6317 79%

Comment giao lưu với Bùi Bảo Trung

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com