Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên CốGắng

  • - Lạng Sơn
  • 19810
  • "cốGắng hướng tới CT25"

Cấp độ thành viên

17
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 3 33%
Môn Địa lớp 12 9695 4542 77%
Môn Sử lớp 12 10105 4462 72%
Tổng cộng: 19800 9007 74%

Comment giao lưu với CốGắng


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com