`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hồ Hải

  • THPT Trần Văn Ơn - Bình Dương
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Sinh lớp 12 0 42 45%
Môn Anh lớp 12 0 41 78%
Môn Địa lớp 12 0 20 30%
Môn Sử lớp 12 0 262 51%
Tổng cộng: 0 365 52%

Comment giao lưu với Hồ Hải

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com