Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lê chinh chiến

  • THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định
  • 2745

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 145 66%
Môn Lý lớp 12 0 9 44%
Môn Hóa lớp 12 0 2 0%
Tổng cộng: 0 156 63%

Comment giao lưu với lê chinh chiến

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com