Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cô Bé Lọ Lem

  • THPT Nông Cống 3 - Thanh Hóa
  • 2950

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 1670 449 66%
Môn Lí lớp 12 1170 371 63%
Môn Hóa lớp 12 0 64 66%
Môn Anh lớp 12 0 98 40%
Môn Sử lớp 12 100 40 50%
Tổng cộng: 2940 1022 62%

Comment giao lưu với Cô Bé Lọ Lem

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com