Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cu Thi Hong Nhi

  • THPT Tân Bình - TP HCM
  • 365

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 66 59%
Môn Lý lớp 12 0 31 48%
Môn Anh lớp 12 0 913 64%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 0 1011 64%

Comment giao lưu với Cu Thi Hong Nhi

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com