Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đình Quốc

  • THPT Chuyên Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
  • 1725

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 99 68%
Môn Lí lớp 12 0 27 33%
Môn Hóa lớp 12 0 3 33%
Môn Sử lớp 12 1715 1772 86%
Tổng cộng: 1715 1901 84%

Comment giao lưu với Đình Quốc

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com