`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đỗ văn tiến dũng

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 7 29%
Môn Lý lớp 12 0 37 30%
Môn Hóa lớp 12 0 17 35%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Môn Anh lớp 12 0 13 62%
Môn Sử lớp 12 0 2 50%
Tổng cộng: 0 77 36%

Comment giao lưu với Đỗ văn tiến dũng

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com