Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Dương

  • THPT An Hải - Hải Phòng
  • 670

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 454 61%
Môn Toán lớp 9 0 1 100%
Môn Sử lớp 12 660 2743 77%
Môn Toán lớp 11 0 32 66%
Tổng cộng: 660 3230 74%

Comment giao lưu với Dương

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com