`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đặng hoàng khánh ngân

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 71 68%
Môn Lý lớp 12 0 18 39%
Môn Anh lớp 12 0 90 54%
Môn Địa lớp 12 0 76 43%
Môn Sử lớp 12 0 64 48%
Tổng cộng: 0 319 53%

Comment giao lưu với Đặng hoàng khánh ngân

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com