Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Văn Đạt

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 222 69%
Môn Lí lớp 12 0 202 66%
Môn Hóa lớp 12 0 446 57%
Môn Sinh lớp 12 0 594 63%
Môn Anh lớp 12 0 541 72%
Môn Hóa lớp 9 0 9 78%
Môn Toán lớp 11 0 1 100%
Tổng cộng: 0 2015 65%

Comment giao lưu với Nguyễn Văn Đạt

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com