Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Hải

  • THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đắk Lắk
  • 620

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 485 811 61%
Môn Lí lớp 12 0 397 58%
Môn Hóa lớp 12 125 734 39%
Môn Sinh lớp 12 0 599 40%
Môn Anh lớp 12 0 1124 52%
Môn Địa lớp 12 0 312 69%
Môn Sử lớp 12 0 496 49%
Môn GDCD 0 85 58%
Tổng cộng: 610 4558 51%

Comment giao lưu với Nguyễn Hải

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com