Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Han Phong Le

  • THPT Ngô Sĩ Liên - Đồng Nai
  • 2555

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2560 594 68%
Môn Hóa lớp 12 0 1 100%
Môn Sinh lớp 12 0 387 48%
Môn Anh lớp 12 -15 81 36%
Môn Sử lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 2545 1064 58%

Comment giao lưu với Han Phong Le

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com