`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mika Nguyễn

  • THPT Lương Thế Vinh - TP HCM
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 63 86%
Môn Lý lớp 12 0 109 79%
Môn Hóa lớp 12 0 105 74%
Môn Sinh lớp 12 0 602 70%
Môn Anh lớp 12 0 50 72%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 0 930 73%

Comment giao lưu với Mika Nguyễn

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com