Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoa Bưởi Trắng

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 477 44%
Môn Lí lớp 12 0 4 50%
Môn Hóa lớp 12 530 1180 50%
Môn Sinh lớp 12 830 975 50%
Tổng cộng: 1360 2636 49%

Comment giao lưu với Hoa Bưởi Trắng


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com