Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mod_HT Huyền

  • THPT Nam Duyên Hà - Thái Bình
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 8 13%
Môn Lí lớp 12 0 11 27%
Môn Hóa lớp 12 0 6 50%
Môn Toán lớp 9 0 7 43%
Môn Văn lớp 9 0 12 92%
Môn Lí lớp 9 0 2 0%
Môn Hóa lớp 9 0 5 40%
Môn Sử lớp 12 0 1 100%
Môn Toán lớp 11 0 100 73%
Môn Lí lớp 11 0 23 22%
Môn Hóa lớp 11 0 58 60%
Môn Toán lớp 10 0 74 54%
Môn Lí lớp 10 0 7 43%
Môn Hóa lớp 10 0 137 69%
Môn Hóa lớp 8 0 4 50%
Tổng cộng: 0 455 61%

Comment giao lưu với Mod_HT Huyền


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com