Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hồng Quân

  • THPT Bắc Kạn - Bắc Kạn
  • 6710

Cấp độ thành viên

9
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -70 2601 36%
Môn Sinh lớp 12 0 80 34%
Môn Anh lớp 12 -40 70 39%
Môn Địa lớp 12 0 80 49%
Môn Sử lớp 12 6810 3347 75%
Tổng cộng: 6700 6178 57%

Comment giao lưu với Hồng Quân

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com