Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Quang Hùng

Cấp độ thành viên

9
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 4820 5571 79%
Môn Lí lớp 12 1815 5645 74%
Môn Hóa lớp 12 380 2140 74%
Môn Sinh lớp 12 0 2 50%
Môn Anh lớp 12 0 14 36%
Môn Địa lớp 12 0 2 50%
Môn Sử lớp 12 0 7 29%
Môn GDCD 0 1 0%
Tổng cộng: 7015 13382 76%

Comment giao lưu với Nguyễn Quang Hùng

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com