Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên GV Toán - Huongvm

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 7 25 4 75%
Môn Toán lớp 6 0 3 100%
Môn Toán lớp 5 0 3 33%
Môn Toán lớp 3 200 41 95%
Môn Toán lớp 4 0 17 65%
Tổng cộng: 225 68 84%

Comment giao lưu với GV Toán - Huongvm


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com