Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hương Nguyễn

  • THPT Gia Lộc - Hải Dương
  • 520

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 510 1067 69%
Môn Tiếng Anh 0 2333 59%
Môn Địa Lý 0 35 46%
Môn Sử 0 16 38%
Tổng cộng: 510 3451 62%

Comment giao lưu với Hương Nguyễn

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com