`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên GV Địa lý - Hương Thu

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lý lớp 12 0 3 33%
Môn Hóa lớp 12 0 2 0%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Môn Anh lớp 12 0 1 0%
Môn Địa lớp 12 0 490 73%
Môn Sử lớp 12 0 161 42%
Tổng cộng: 0 658 65%

Comment giao lưu với GV Địa lý - Hương Thu

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com