`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Huy Nhật

  • THPT số 1 Quảng Trạch - Quảng Bình
  • 1290

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 297 29%
Môn Hóa lớp 12 -25 20 25%
Môn Địa lớp 12 0 652 76%
Môn Sử lớp 12 1300 2867 82%
Tổng cộng: 1275 3836 76%

Comment giao lưu với Huy Nhật

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com