`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Kim Ngân

  • THPT Lương Thúc Kỳ - Quảng Nam
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 1365 85%
Môn Lý lớp 12 0 937 71%
Môn Hóa lớp 12 0 228 82%
Môn Sinh lớp 12 0 39 62%
Môn Anh lớp 12 0 200 39%
Tổng cộng: 0 2769 76%

Comment giao lưu với Phạm Kim Ngân

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com