`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Khánh Ly

  • Trường THPT Vĩnh Chân - Phú Thọ
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 370 54%
Môn Anh lớp 12 0 512 63%
Môn Địa lớp 12 0 52 54%
Môn Sử lớp 12 0 240 56%
Tổng cộng: 0 1174 58%

Comment giao lưu với Khánh Ly

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com