`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đặng Tuấn Kiệt

  • TT GDTX – KTHN tỉnh Đồng Tháp - Đồng Tháp
  • 180

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 3 67%
Môn Lý lớp 12 0 12 50%
Môn Hóa lớp 12 0 2 0%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Môn Địa lớp 12 170 625 60%
Môn Sử lớp 12 0 26 27%
Tổng cộng: 170 669 58%

Comment giao lưu với Đặng Tuấn Kiệt

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com