`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoàng Trung Kiên

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 168 70%
Môn Lý lớp 12 0 10 50%
Môn Hóa lớp 12 0 17 59%
Môn Anh lớp 12 0 513 60%
Môn Địa lớp 12 0 49 49%
Môn Sử lớp 12 0 229 41%
Tổng cộng: 0 986 57%

Comment giao lưu với Hoàng Trung Kiên

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com