Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lâm Thị Nhi

  • TT GDTX H. Long Mỹ - Hậu Giang
  • 995

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 660 969 54%
Môn Lí lớp 12 0 1 100%
Môn Hóa lớp 12 130 414 45%
Môn Sinh lớp 12 195 327 45%
Tổng cộng: 985 1711 50%

Comment giao lưu với Lâm Thị Nhi

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com