Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lập Nguyễn

  • THPT Quốc học - Bình Định
  • 640

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 9 0 720 80%
Môn Hóa lớp 9 0 10 40%
Môn Sử lớp 9 145 40 58%
Môn Địa lớp 9 485 109 70%
Tổng cộng: 630 879 77%

Comment giao lưu với Lập Nguyễn

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com