Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Linh

  • THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên
  • 620

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 610 1135 68%
Môn Lí lớp 12 0 388 59%
Môn Hóa lớp 12 0 63 67%
Tổng cộng: 610 1586 66%

Comment giao lưu với Lê Linh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com