Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Phượng

  • THPT Phan Thanh Giản - Bến Tre
  • 485

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 10 165 255 52%
Môn Lí lớp 10 0 125 60%
Môn Hóa lớp 10 310 477 63%
Môn Sinh lớp 10 0 237 54%
Môn Anh lớp 10 0 103 47%
Môn Địa lớp 10 0 112 53%
Môn Sử lớp 10 0 186 68%
Tổng cộng: 475 1495 58%

Comment giao lưu với Lê Phượng


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com