`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Thủy

  • THPT Nguyễn Trãi - Kon Tum
  • 570

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Anh lớp 12 0 725 29%
Môn Địa lớp 12 560 1550 69%
Môn Sử lớp 12 0 2360 71%
Tổng cộng: 560 4635 64%

Comment giao lưu với Lê Thủy

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com