Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân

Cấp độ thành viên

13
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 53 23%
Môn Địa lớp 12 0 131 85%
Môn Sử lớp 12 12165 3352 81%
Tổng cộng: 12165 3536 80%

Comment giao lưu với Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com