Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Liêu Thành Quang

  • TTGDTX Quận 1 - TP HCM
  • 10
  • "" Nếu tình bạn là điểm yêu lớn nhất của bạn, thì bạn chính là người mạnh mẽ nhất thế giới""

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 227 80%
Môn Lí lớp 12 0 1970 74%
Môn Hóa lớp 12 0 1035 75%
Môn Anh lớp 12 0 62 87%
Môn Địa lớp 12 0 80 58%
Tổng cộng: 0 3374 75%

Comment giao lưu với Liêu Thành Quang

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com