Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên maianhhoang298

  • Trường THPT Mai Sơn - Sơn La
  • 2015
  • "Let's study while the time passes quickly Practice makes perfect"

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lý lớp 12 0 1 0%
Môn Hóa lớp 12 0 1 100%
Môn Anh lớp 12 0 195 78%
Môn Địa lớp 12 0 1327 64%
Môn Sử lớp 12 2005 8388 77%
Tổng cộng: 2005 9912 75%

Comment giao lưu với maianhhoang298

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com