Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên maianhhoang298

  • Trường THPT Mai Sơn - Sơn La
  • 8345
  • "Let's study while the time passes quickly"

Cấp độ thành viên

10
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 2 50%
Môn Hóa lớp 12 0 1 100%
Môn Anh lớp 12 0 444 66%
Môn Anh lớp 9 0 2 0%
Môn Địa lớp 12 4425 4570 66%
Môn Sử lớp 12 3910 8708 77%
Môn Lí lớp 8 0 7 29%
Môn Hóa lớp 8 0 9 44%
Môn Toán lớp 8 0 8 75%
Tổng cộng: 8335 13751 73%

Comment giao lưu với maianhhoang298

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com