Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên mon6478

  • THPT Nguyễn Quán Nho - Thanh Hóa
  • 830

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 800 816 63%
Môn Lí lớp 12 0 379 68%
Môn Hóa lớp 12 0 615 60%
Môn Anh lớp 12 20 1769 51%
Môn Địa lớp 12 0 79 56%
Môn Sử lớp 12 0 164 53%
Tổng cộng: 820 3822 57%

Comment giao lưu với mon6478


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com