Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Dái Tiên Sinh

  • THPT Lệ Thuỷ - Quảng Bình
  • 565
  • "học không chơi đánh rơi tuổi trẻ chơi không học vừa khỏe vừa ngu"

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 20 50%
Tổng cộng: 0 20 50%

Comment giao lưu với Dái Tiên Sinh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com