`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Ngọc Giàu

  • THPT Trung Phú - TP HCM
  • 10
  • "vui tính hòa đồng thích học toán"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 58 74%
Môn Lý lớp 12 0 17 100%
Môn Hóa lớp 12 0 4 25%
Môn Sinh lớp 12 0 40 88%
Tổng cộng: 0 119 81%

Comment giao lưu với Nguyễn Ngọc Giàu

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com